Zoeken

Proef met flexibele schooltijden

Dit schooljaar (2011-2012) starten 7 basisscholen met het driejarige experiment 'flexibele onderwijstijd' van het ministerie van OCW. De Parapluschool in Ede is één van de scholen die aan deze proef meedoet.

De school krijgt de mogelijkheid om het onderwijs zo te organiseren dat dit past bij de wensen van deze tijd.

Etuconsult begeleidt de deelnemende scholen bij deze pilot.

Lees meer over dit experiment