Zoeken

Filmimpressie en good practises van Brede Scholen-initiatieven in Súdwest Fryslân

Deze film werd vertoond op 31 mei 2011 tijdens de inspiratiebijeenkomst over brede scholen in Warns, gemeente Súdwest Fryslân. Job van Velsen hield er namens het Landelijk Steunpunt Brede Scholen en presentatie over wat een Brede School is, welke mogelijkheden en kansen de brede school biedt en wat de meerwaarde is voor kinderen, ouders en professionals die er werken. Ook besteedde hij aandacht de rol die een brede school kan spelen in bij het in stand houden van de voorzieningen en daarmee de leefbaarheid in een dorp.