Zoeken

Presentatie Job van Velsen op National Congres for Communityschools in Philadelphia, april 2010

Begin april bezocht Job van Velsen de Verenigde Staten, samen met Dieuwke Fokkema, werkzaam voor Etuconsult met onder andere het Landelijk Steunpunt Brede Scholen in haar projectportefeuille, Tonny van den Berg, werkzaam als adviseur voor het Landelijk Steunpunt Brede Scholen en als onderzoekster bij de Hanzehogeschool, en Jeannette Doornenbal, lector Integraal Jeugdbeleid aan de Hanzehogeschool.

Hoofddoel was het driedaagse National Congres for Communityschools in Philadelphia waar we een workshop over brede scholen in Nederland hebben gegeven. We hielden een presentatie voor zo'n dertig Amerikanen en Canadezen over ontwikkeling, trends en verschijningsvormen van Brede Scholen in Nederland, de wijze waarop wetenschap en praktijk elkaar kunnen versterken door middel van design built research in plaats van evidence based research en hoe dat er dan uit kan zien in de praktijk, met welke resultaten.