Zoeken

De Kopgroep wethouders voor kindcentra

De Kopgroep wethouders voor kindcentra roept de politiek op om het beleid rondom Integrale Kindcentra (IKC) zoals zich dat in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld verder te bevorderen en te borgen. Het lange termijnperspectief is een ongedeelde basisvoorziening voor alle kinderen van 0-12 jaar.

Lees verder