Zoeken

7 Skills students need for their future

Dr. Tony Wagner, directeur van Harvard's Change Leadership Group spreekt in deze video over het gat tussen wat er op scholen wordt onderwezen en de vaardigheden en competenties die kinderen moeten beheersen voor een succesvolle toekomst.

Hij noemt dit 'the global achievement gap'. Hij onderscheidt zeven vaardigheden die kinderen moeten bezitten, zoals: kritisch denken en probleemoplossend vermogen, samenwerken, aanpassingsvermogen, informatie vinden en analyseren, nieuwsgierigheid etc.

Dit sluit prachtig aan op ons gedachtegoed Etutorium, waarin een van de uitgangspunten is: we halen de wereld binnen en treden haar tegemoet.