Samen_Visual-1.png

De ‘Lessons Learned’ van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen.

Na 6 jaar heeft het Landelijk Steunpunt Brede Scholen haar activiteiten beëindigd. Dat gebeurde zowel symbolisch als inhoudelijk met een symposium genaamd ‘Lessons Learned’. In een inspirerende omgeving werd krachtig terug gekeken op deze zinvolle periode. Met veel praktische en direct toepasbare tips en adviezen over samenwerking in Brede Scholen. Tegelijk me ...
lees verder

Doorgaandelijnbrochure-1.png

Doorgaande lijn in beeld

Instrument voor onderwijs en opvang De ontwikkeling van het kind is uitgangspunt bij de doorgaande lijn. Wat heeft een kind nodig om zich goed te ontwikkelen? Hoe zorgen we voor een natuurlijke brug tussen de verschillende leefwerelden waarin kinderen opgroeien? Met dit instrument kunt u de doorgaande lijn van uw organisaties in beeld te brengen. Het helpt u om inzicht te kri ...
lees verder

Handreiking_Praktische_Oplossingen_visual-1.png

Brochure Handreiking praktische oplossingen

In deze publicatie staan praktische oplossingen voor de belemmeringen in wet- en regelgeving die ontstaan bij het formaliseren van wat er in de praktijkgebeurt in een IKC. Dit is geen naslagwerk, maar een korte praktische handreiking. Er is gekozen voor de vorm van vraag en antwoord. In kaders is de wettelijke onderbouwing van de antwoorden. Download hier de brochure 'Handre ...
lees verder

Visual_Op_weg_naar_een_IKC_LSBS-3.png

Brochure 'Op weg naar een IKC.

Samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang is op veel plaatsen niet meer weg te denken. Soms ontstaat samenwerking omdat partijen een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van kinderen delen. Soms is het een manier om het eigen marktaandeel te behouden of vergroten. Of het ontstaat als er sprake is van een integraal huisvestingsplan. In de praktijk zijn er uiteenlopende vorm ...
lees verder

Visual_Kwaliteitskaart-1.png

Kwaliteitscriteria van brede school en IKC.

Met deze kwaliteitskaart krijgt u alle belangrijke aspecten van uw eigen brede school in beeld. Dit kan bij de start van het proces als de brede school nog gestalte moet krijgen, of gaandeweg als u de kwaliteit van uw brede school wilt verbeteren. De kwaliteitskaart bestaat uit verschillende criteria die kunnen helpen bij het vaststellen van de kwaliteit van de brede school en ...
lees verder

Verschijningsvormen_BS_LSBS-1.png

Verschijningsvormen van de brede school.

Er is niet één soort brede school. Brede scholen komen in verschillende verschijningsvormen in ons land voor. Naast de ‘klassieke brede school’, de oudste verschijningsvorm van een brede school die vooral vanuit achterstandenbeleid werd opgericht, onderscheidt het Landelijk Steunpunt vier andere vormen van brede scholen: het ‘netwerkmodel’, ...
lees verder

Brede_Kapitein-1.png

De Brede Kapitein.

Wat verandert er als u aan het roer komt te staan van een brede school? Het boek ‘De Brede Kapitein’ biedt handvatten voor schoolleiders. In de Brede Kapitein beschrijft auteur Job van Velsen de ervaringen van zichzelf en die van Fred Molenberg. Zowel Van Velsen als Molenberg zijn directeur geweest van een brede basisschool in Almere. Het boek gaat in op de rol ...
lees verder

Tussen_de_pannen-1.png

Tussen de Pannen. Buurtkookboekenreeks.

Het kookboek Tussen de Pannen is een initiatief van EtuConsult en in samenwerking met Woningcorporatie Ymere opgezet in het kader van de integrale wijkaanpak in de Bouwmeesterbuurt Almere, 'Booming Bouwmeesterbuurt'. ‘Tussen de Pannen’ is een weerspiegeling van de wijk. In het kookboek staan recepten uit 15 verschillende culturen. Bewoners delen twee recepten van g ...
lees verder