Logo_Hilversum-2.png

Villa Vrolik: Eerste IKC voor Hilversum

Vanaf komend schooljaar heeft Hilversum een IKC: Villa Vrolik! De bouw van het nieuwe pand is inmiddels gestart. De komende maanden werken de partners aan de vertaling en borging van inhoudelijke uitgangspunten, ook krijgt de samenwerking verder vorm. EtuConsult ondersteunt en coördineert dit proces. Het nieuwe IKC is een samenwerking van basisschool Villa Lorentz, peut ...
lees verder

Logo_Leeuwarden-1.png

Sprong naar IKC in Leeuwarden

De Bisschop Möller Stichting heeft ruim dertig scholen in Friesland. Veel van deze scholen ontwikkelen zich nu tot IKC, waaronder basisschool De Sprong. EtuConsult is gevraagd om deze school te begeleiden richting een IKC. Er is al een visiedocument opgesteld. Samen met de school gaat EtuConsult deze visie vertalen naar een situatieschets én een concreet IKC-plan. ...
lees verder

Logo_PO_Raad-3.png

Mooie ervaring: vijf IKC-dagen op locatie

In mei en juni 2017 organiseert de PO-raad vijf IKC-dagen op locatie voor schoolbestuurders en schoolleiders. Zij kunnen dan kennismaken met bestaande IKC’s en hun kennis en ervaringen delen. Alice Jansen van EtuConsult ondersteunt de PO-raad bij de organisatie. Tijdens de IKC-dagen krijgen deelnemers een rondleiding en inhoudelijke presentatie. Ook gaan ze in gesprek ov ...
lees verder

Gemeentelogo_Haarlemmermeer-4.png

Brede school Floriande Noord wordt IKC

Basisschool het Braambos en kindercentrum Hasselbraam werken al tien jaar samen in brede school Floriande Noord. Ze willen zich nu ontwikkelen tot IKC. Er ligt al een stevige basis voor samenwerking. Nu is behoefte aan een gezamenlijke IKC-visie, plan van aanpak én stappenplan, waarbij medewerkers actief worden betrokken. EtuConsult helpt hierbij. De eerste stap is een ...
lees verder

Gemeentelogo_Kaag_en_Braasem-2.png

IKC Leimuiden: van visie naar vorm

Drie basisscholen, een kinderopvang én peuterspeelzaal in Leimuiden gaan samen een kindcentrum vormen. Wij hebben samen met de partners een visie en missiedocument ontwikkeld en geschreven. Dit visiedocument is nu klaar, een intentieverklaring om het kindcentrum vanuit de visie te gaan realiseren is door alle bestuurders en leidinggevenden ondertekend. EtuConsult onderst ...
lees verder

Gemeentelogo_Delfzijl-4.png

Delfzijl klaar voor vijf IKC’s

In Delfzijl zijn vijf IKC’s in ontwikkeling. Een initiatief van de samenwerkende partners Kids2b, Marenland en Noordkwartier (KNM). Zij hebben hiervoor een masterplan gemaakt en willen hun samenwerking intensiveren. Job van Velsen van EtuConsult ondersteunt KNM ook bij de verdere ontwikkeling van de IKC’s. Voor de IKC-locaties De Huifkar, Olingertil, Opwierde, T ...
lees verder

Gemeentelogo_Beuningen-2.png

Kansrijke IKC-samenwerking Beuningen

Onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente Beuningen willen integrale kindcentra realiseren. Samen met EtuConsult is al een visie op het ‘Beunings IKC-model’ ontwikkeld. Ook hebben de partijen een intentieverklaring ondertekend. EtuConsult begeleidt nu het vervolgtraject. De eerste stap is het zoeken en vastleggen van de partners; wie gaan per lo ...
lees verder

Logo_gemeente_Amsterdam-2.jpg

Amsterdamse scholen kiezen voor IKC

Vijf scholen van de stichting ASKO (primair katholiek/oecumenisch onderwijs in Amsterdam e.o.) ontwikkelen zich tot integraal kindcentrum. EtuConsult inventariseerde de IKC-wensen en ondersteuningsbehoefte. De volgende stap is een breed gedragen visiedocument én intentieovereenkomst per locatie. EtuConsult organiseert eerst werkbezoeken aan twee bestaande IKC’s. ...
lees verder

Logo_gemeente_Alkmaar-1.jpg

Op weg naar een IKC in Alkmaar

Basisschool De Zes Wielen (locatie Munnikenweg) en Stichting Kinderopvang Alkmaar (SKOA) willen samengaan als integraal kindcentrum (IKC). EtuConsult is gevraagd dit proces te begeleiden. Basisschool De Zes Wielen en SKOA hebben afgelopen jaar gewerkt aan een visie en een plan van aanpak om hun samenwerking te intensiveren. EtuConsult helpt om de samenwerking handen en voete ...
lees verder

Logo_NOP-1.jpg

EtuConsult levert procescoördinator voor vorming kindcentra

Enkele jaren geleden is in de gemeente Noordoostpolder gestart met de vorming van kindcentra. Werkgroepen van de samenwerkende organisaties voeren het traject uit, onder aansturing van een gezamenlijke stuurgroep. Alice Jansen van EtuConsult is gevraagd om als externe coördinator dit proces te begeleiden. Onderdeel van de opdracht van EtuConsult is het schrijven van een p ...
lees verder

Gemeentelogo_IJsselstein-2.png

Samen bouwen aan brede school IJsselstein Touwlaan

Aan de Touwlaan in IJsselstein komt een nieuwe brede school. Drie scholen werken aan de realisatie van een gezamenlijke, toekomstbestendige visie; het doel is meer samenwerking en vooral meerwaarde voor de kinderen. De visie is de basis voor de nieuwe huisvesting, ook wordt een partner voor kinderopvang/peuterspeelzaal gezocht. EtuConsult en Nul25 begeleiden dit traject. In ge ...
lees verder

Gemeentelogo_Vianen-2.png

Vianen op weg naar Brede Parkschool

Vervolgopdracht. Zie ook gerealiseerde projecten. In Vianen wordt enthousiast gewerkt aan de nieuwe Brede Parkschool. De eerste stappen zijn gezet, EtuConsult ondersteunt de twee basisscholen en kinderopvang ook bij het vervolgtraject. Ook Nul25 is betrokken, om de gezamenlijke visie goed te vertalen naar passende huisvesting. De IKC-partners willen hun visiedocument concreti ...
lees verder

Logo_gemeente_Oost_Gelre-2.jpg

Volgende stap voor IEKC Lichtenvoorde

Vervolgopdracht. Zie ook gerealiseerde projecten. Lichtenvoorde krijgt een nieuw Integraal Educatief Kind Centrum (IEKC). Toekomstgericht en voor een grote, diverse groep leerlingen. Meerdere basisscholen, speciaal onderwijs, peuterspeelzaal, kinder- en buitenschoolse opvang werken hier straks samen. Een tweedaagse sessie heeft geleid tot een gedragen visiedocument, EtuConsult ...
lees verder

Gemeentelogo_IJsselstein-1.png

IJsselstein - IKC WIJ

In de Duitslandstraat in IJsselstein zal een prachtige nieuwe school herrijzen. Begonnen we het proces richting brede school, langzaamaan gaan we richting een IKC, IKC Wij! EtuConsult is door de partners gevraagd te helpen bij het uitwerken en concretiseren van het eerder opgestelde visiedocument. Dit doen we door aan de slag te gaan met bestuurders en leidinggevenden en door ...
lees verder

Gemeentelogo_Harlingen-2.png

Boost voor IKC het bAken Harlingen

Basisschool het bAken in Harlingen ontwikkelt zich tot IKC, samen met diverse partners. EtuConsult begeleidt deze ontwikkeling. Een belangrijke stap is het aanscherpen van de bestaande visie en het vertalen daarvan naar de werkvloer. Medewerkers en ouders worden hierbij actief betrokken. EtuConsult helpt het bAken om tot een breed gedragen visie en een concreet plan van aanpak ...
lees verder

Gemeentelogo_Harlingen-1.png

Nieuwe fase IKC Prins Johan Friso Harlingen

IKC Prins Johan Friso in Harlingen is volop in ontwikkeling. Afgelopen schooljaar werkten basisschool, voorschool, kinder- en buitenschoolse opvang al intensief samen. Werkgroepen gingen aan de slag met belangrijke IKC-thema’s, zoals doorgaande lijn en ouderbetrokkenheid. Ook zijn ontwikkelpunten geïnventariseerd. Het IKC is klaar voor een volgende stap, begeleid doo ...
lees verder

Gemeente_Logo_Harlingen-1.png

EtuConsult helpt Harlingen bij IKC-beleid

De gemeente Harlingen wil kinderen steviger ondersteunen bij het opgroeien. Om deze ambitie waar te maken ontwikkeltde gemeente samen met de partners6 IKC’s. EtuConsult is gevraagd hierbij te ondersteunen. Onderdeel van de beleidsnota ‘Gezond opgroeien, jeugd in Harlingen’ is een integrale aanpak van de ontwikkeling van 0 tot 13 jarigen in Kindcentra. Wij on ...
lees verder

Gemeentelogo_Haarlemmermeer-3.png

IKC Wereldwijs investeert in doorgaande lijn

IKC Wereldwijs is het hart van de wijk Graan voor Visch in Hoofddorp. Kinderen kunnen hier vijf dagen per week terecht voor een passend arrangement. Het IKC wordt steeds meer één organisatie. IKC Wereldwijs wil haar visie op ontwikkelen en leren nu verder vormgeven én vertalen naar de praktijk. Zo ontstaat een doorgaande lijn in het IKC. EtuConsult helpt hi ...
lees verder

Gemeente_logo_Utrecht-4.png

St. Dominicusschool gaat voor toekomstbestendig IKC

De Stichting Dominicusschool in Utrecht is een populaire school met ruim 600 leerlingen. De school wil een duurzame samenwerking aangaan met een kinderopvangaanbieder. Doel is om samen te zorgen voor een evenwichtig dagprogramma, met aandacht voor passend onderwijs, doorgaande lijn én passende schooltijden. EtuConsult begeleidt dit traject. Eerst worden de uitgangspunte ...
lees verder

images-1.png

Muiden op weg naar IKC

Gemeente Gooise Meren krijgt een nieuw integraal kindcentrum: IKC Muiden. De eerste stappen zijn al gezet: er ligt een visiedocument, de locatie is gekozen en de grondtransactie wordt nu voorbereid. EtuConsult en Nul25 hebben de betrokken partijen begeleid en krijgen ook een rol in het vervolgtraject. Twee basisscholen, kinderopvang, peuterspeelzaal, tussenschoolse – en ...
lees verder

meer