Gemeentelogo_Kaag_en_Braasem-2.png

IKC Leimuiden: van visie naar vorm


Klant: Gemeente Kaag en Braassem

Drie basisscholen, een kinderopvang én peuterspeelzaal in Leimuiden gaan samen een kindcentrum vormen. Wij hebben samen met de partners een visie en missiedocument ontwikkeld en geschreven. Dit visiedocument is nu klaar, een intentieverklaring om het kindcentrum vanuit de visie te gaan realiseren is door alle bestuurders en leidinggevenden ondertekend. EtuConsult ondersteunt de partners de komende tijd bij het uitwerken en realiseren van hun kindcentrum.

De partners willen één organisatie worden, waar kinderen van 0 tot 13 jaar terecht kunnen voor onderwijs en opvang. De komende anderhalf jaar wordt de visie vertaald naar concrete vervolgstappen. Samen met EtuConsult worden onder meer een onderwijsconcept en Programma van Eisen voor het IKC-gebouw ontwikkeld. Werkgroepen met medewerkers gaan aan de slag met IKC-thema’s zoals doorgaande lijn, pedagogische visie en integraal dagprogramma.

Ouders worden actief betrokken bij de IKC-ontwikkeling, er komt een communicatieplan met aandacht voor een passende naam, logo en huisstijl. De partijen bezoeken ter inspiratie ook enkele bestaande IKC’s. Zo krijgt het IKC Leimuiden de komende periode een gezicht! Job van Velsen van EtuConsult begeleidt het traject.

Meer weten? Stel uw vraag!