Gemeentelogo_Haarlemmermeer-4.png

Brede school Floriande Noord wordt IKC


Klant: Meer Primair en Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer

Basisschool het Braambos en kindercentrum Hasselbraam werken al tien jaar samen in brede school Floriande Noord. Ze willen zich nu ontwikkelen tot IKC. Er ligt al een stevige basis voor samenwerking. Nu is behoefte aan een gezamenlijke IKC-visie, plan van aanpak én stappenplan, waarbij medewerkers actief worden betrokken. EtuConsult helpt hierbij.

De eerste stap is een 0-meting en interviews met medewerkers. Zo ontstaat een beeld van de huidige situatie, cultuur en beleving. EtuConsult organiseert ook enkele inspirerende bezoeken aan bestaande IKC’s. Samen met medewerkers, stuurgroep en management worden vervolgens een visie/ambitiedocument en plan van aanpak uitgewerkt. In het schooljaar van 2017-2018 volgt de uitvoeringsfase.

Meer weten? Stel uw vraag!