Gemeentelogo_Culemborg-2.png

Brede School Culemborg Oost


Klant: Gemeente Culemborg

De Koning Willem Alexanderschool van CPOB, De Kaardebol van OPO-R, kinderopvang van SKPC. In Culemborg Oost bouwen deze drie organisaties samen met de gemeente aan een brede school. Samen leven en samen leren, is de slogan.
EtuConsult is gevraagd dit traject inhoudelijk te begeleiden en de gebruikers, zowel de bestuurders als de leidinggevenden, te betrekken bij het bouwproces, zodat de visie ook de gewenste vorm oplevert.
Eind 2015 moet het gebouw klaar zijn voor de kinderen, ouders en medewerkers. EtuConsult zoekt, benut en versterkt de samenwerking, legt dat vast in visiedocumenten die bestuurlijk ondersteund worden. We bezoeken aansprekende voorbeelden, om inspiratie en ideeën op te doen t.a.v. het toekomstige gebouw en de inrichting. En natuurlijk om kennis en inzicht en ervaringen van gebruikers in andere delen van het land te zien en te horen en te kunnen gebruiken.
Stap voor stap naderen we ons doel, een brede school in Culemborg Oost die meer is dan de som der delen. We werken daarin ook samen met alle medewerkers, in de vorm van werkavonden en werkgroepen. Altijd vanuit draagvlak en visie van de gebruikers. Met het oog op de toekomstige generaties die de brede school zullen gaan bezoeken.

Vanuit de ambitie als partners elkaar zoveel mogelijk te versterken en te benutten, worden zoveel mogelijk thema's op elkaar afgestemd. Een belangrijk thema is de afstemming van de schooltijden. Samen wordt gezocht naar de mogelijkheden de tijden tussen de scholen en de kinderdagopvang op elkaar af te stemmen.
Inmiddels is de brede school Culemborg Oost geopend en hebben we dit project afgerond. Op bijzondere wijze, met taart van de wethouder, maar ook met een dialoog tussen leidinggevenden en bestuurders van de samenwerkende organisaties. Gezamenlijk hebben we a.d.h.v. eerder geformuleerde ambities doelen opgesteld voor het komend schooljaar. En belangrijk, er is unaniem geconstateerd dat samenwerking tijd kost, dat er in de afgelopen jaren enorme stappen zijn gezet, dat dit merkbaar is bij ouders, kinderen en medewerkers, dat het gebouw enorm aansluit bij de visie, en dat er veel vertrouwen is in de toekomst.

Stel uw vraag! Meer weten?