Logo_Hilversum-2.png

Villa Vrolik: Eerste IKC voor Hilversum


Klant: Bink kinderopvang en Stip Hilversum

Vanaf komend schooljaar heeft Hilversum een IKC: Villa Vrolik!
De bouw van het nieuwe pand is inmiddels gestart. De komende maanden werken de partners aan de vertaling en borging van inhoudelijke uitgangspunten, ook krijgt de samenwerking verder vorm. EtuConsult ondersteunt en coördineert dit proces.

Het nieuwe IKC is een samenwerking van basisschool Villa Lorentz, peuterspeelzaal Steintje en bso Einstein. Om te zorgen voor een soepel proces en draagvlak, worden medewerkers en ouders intensief betrokken. EtuConsult begeleidt de MT-overleggen, stuurgroepbijeenkomsten en de werkgroep Doorgaande lijn jonge kind. Ook is EtuConsult de komende periode naar behoefte beschikbaar voor coaching en advies én worden werkbezoeken aan bestaande IKC’s gebracht.

Naar verwachting opent IKC Villa Vrolik in augustus 2017 haar deuren.

Meer weten? Stel uw vraag!