Gemeentelogo_Beuningen-2.png

Kansrijke IKC-samenwerking Beuningen


Klant: Gemeente Beuningen

Onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente Beuningen willen integrale kindcentra realiseren. Samen met EtuConsult is al een visie op het ‘Beunings IKC-model’ ontwikkeld. Ook hebben de partijen een intentieverklaring ondertekend. EtuConsult begeleidt nu het vervolgtraject.
De eerste stap is het zoeken en vastleggen van de partners; wie gaan per locatie samenwerken? Daarvoor ontwikkelt EtuConsult een passend stappenplan. Aansluitend wordt per locatie een visiedocument opgesteld, inclusief plan van aanpak, jaarplan en begroting.
EtuConsult organiseert ter ondersteuning hiervan werkbijeenkomsten en masterclasses. Ook is gedurende het traject ondersteuning op maat beschikbaar voor elke locatie én worden ter inspiratie werkbezoeken aan bestaande IKC’s georganiseerd. Verder volgt een ‘Beuningsbrede’ medewerkersbijeenkomst, om iedereen te betrekken bij de visieontwikkeling.

Meer weten? Stel uw vraag!