Gemeentelogo_Delfzijl-4.png

Delfzijl klaar voor vijf IKC’s


Klant: Kids2b, Marenland en Noordkwartier (KNM)

In Delfzijl zijn vijf IKC’s in ontwikkeling. Een initiatief van de samenwerkende partners Kids2b, Marenland en Noordkwartier (KNM). Zij hebben hiervoor een masterplan gemaakt en willen hun samenwerking intensiveren. Job van Velsen van EtuConsult ondersteunt KNM ook bij de verdere ontwikkeling van de IKC’s.
Voor de IKC-locaties De Huifkar, Olingertil, Opwierde, Tuikwerd en Noord zijn inmiddels concept visiedocumenten opgesteld. Deze worden nu herijkt en bestuurlijk geborgd, inclusief een passende begroting. In de documenten worden onder meer visie, missie en ambities beschreven, net als de doelen voor 2017 en een jaarplan per locatie.
De volgende stap is vaststelling van de vijf visiedocumenten door de stuurgroep KNM. De stuurgroep formuleert ook eigen doelen en ambities in relatie tot de IKC’s, daarnaast wordt een samenwerkingsovereenkomst met de IKC’s uitgewerkt en vastgesteld. EtuConsult begeleidt dit hele traject.

Meer weten? Stel uw vraag!