Vlag_Bonaire-1.png

Caribische opvoedconferentie 2017


Klant: Interlandelijke Taskforce Kinderrechten.


OPVOEDEN ALS BASIS VOOR KINDERRECHTEN.

It takes an island to raise a child.

Een evenwichtige opvoeding is niet alleen een kinderrecht, maar vormt ook de basis voor het realiseren van alle andere kinderrechten. Opvoeden gebeurt door ouders en familie én door andere deskundigen zoals leerkrachten en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en andere voor- en naschoolse voorzieningen. Daarom is het belangrijk kennis, ervaring en ideeën uit te wisselen. Opvoeden is immers een kunst op zich.

Wat: Tweedaagse conferentie over positief opvoeden.
Wanneer: Dinsdag 7 maart en woensdag 8 maart 2017.
Waar: Bonaire.
Voor wie: Professionals op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius en St. Maarten die – als bestuurder, leidinggevende, coördinator of beleidsmaker - met en/of voor kinderen en ouders werken en geïnspireerd willen worden.

Doel: Komen tot bouwstenen voor een gedeelde opvoedvisie per eiland waarin positief opvoeden de norm is (en waaraan kinderen, ouders en professionals hebben bijgedragen) waarmee verder kan worden gewerkt.

Door wie: EtuConsult (Job van Velsen) en Kind met recht (Karin Kloosterboer) in opdracht van de Interlandelijke Taskforce Kinderrechten en i.s.m. partners als Openbaar Lichaam Bonaire, UNICEF, Missing Chapter Foundation.

  • Inhoudelijk programma.
  • Interessante sprekers.
  • Ervaringen op eilanden leidend.
  • Interactie.
  • Netwerken.
  • Uitwisselen van kennis, ervaringen, ideeën.
  • Participatie van ouders en kinderen.

De conferentie is afgerond, alle (ei)landen zijn na twee dagen informatie, inspiratie, uitwisseling en samenwerken met een eigen plan van aanpak voor komend jaar huiswaarts gekeerd. Op internet zijn diverse verslagen van de conferentie te vinden, een mooi artikel verscheen op Bonaire.nu; http://www.bonaire.nu/2017/03/13/opvoeden-is-meer-dan-alleen-conditioneren-gedrag

Meer weten? Stel uw vraag!