Logo_gemeente_Amsterdam-2.jpg

Amsterdamse scholen kiezen voor IKC


Klant: Stichting ASKO (primair katholiek/oecumenisch onderwijs in Amsterdam e.o.)

Vijf scholen van de stichting ASKO (primair katholiek/oecumenisch onderwijs in Amsterdam e.o.) ontwikkelen zich tot integraal kindcentrum.
EtuConsult inventariseerde de IKC-wensen en ondersteuningsbehoefte. De volgende stap is een breed gedragen visiedocument én intentieovereenkomst per locatie.

EtuConsult organiseert eerst werkbezoeken aan twee bestaande IKC’s. Zo krijgen de scholen een inspirerend beeld van het IKC in de praktijk. Aansluitend volgt een intakegesprek per locatie, om samen de route richting een eigen IKC te bespreken. Ook begeleidt EtuConsult waar nodig het werven van kinderopvangpartners.
Per locatie wordt vervolgens het visietraject gestart. Dit betreft onder meer werkbijeenkomsten, met als resultaat een conceptvisie. Deze wordt besproken met alle medewerkers, die hun input kunnen geven. Zo ontstaan breed gedragen visiedocumenten. Ook wordt een intentieovereenkomst per locatie voorbereid.
EtuConsult biedt verder masterclasses over communicatie én organisatie & personeel aan de scholen. Ook worden leidinggevenden uitgenodigd voor het lerend netwerk, om kennis en ervaringen te delen. De ontwikkeling van IKC’s past bij de ambitie van ASKO om toekomstgericht onderwijs te realiseren op haar scholen.

Meer weten? Stel uw vraag!