Logo_NOP-1.jpg

EtuConsult levert procescoördinator voor vorming kindcentra


Klant: Gemeente Noordoostpolder en partners voor onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Enkele jaren geleden is in de gemeente Noordoostpolder gestart met de vorming van kindcentra. Werkgroepen van de samenwerkende organisaties voeren het traject uit, onder aansturing van een gezamenlijke stuurgroep. Alice Jansen van EtuConsult is gevraagd om als externe coördinator dit proces te begeleiden.

Onderdeel van de opdracht van EtuConsult is het schrijven van een plan. Daarin staan de ambities voor de vorming van kindcentra in de gemeente. Naast het bestuderen van relevante documenten, spreekt Alice Jansen met bestuurders en directeuren van betrokken partners. Daarbij gaat het om de stichting voor primair onderwijs Aves, de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs (SCPO). De Stichting Kinderopvang Noordoostpolder (SKN), de Stichting Kinderopvang Flevoland (SKF) en de Stichting Peuterspeelzalen Noordoostpolder (SPN). Daarnaast biedt Alice ondersteuning bij de doorontwikkeling van de kindcentra de Zuidert en de Zevensprong. Ook begeleidt Alice de start van kindcentra in Creil en Espel

Meer weten? Stel uw vraag!