Startnotitie samenwerking Hoorn


Klant: tichtingen Penta, Talent voor Onderwijs en Kinderopvang Hoorn

Drie organisaties voor onderwijs en kinderopvang in Hoorn willen (nog meer) gaan samenwerken. Het gaat om Stichting Penta, Stichting Talent en Stichting Kinderopvang Hoorn. EtuConsult is gevraagd een startnotitie te schrijven.

In de notitie staat welke ambities de drie partijen hebben en wat de meerwaarde is van een integraal kindcentrum voor kinderen en ouders. Ook schetst de notitie de toekomst van de kindvoorzieningen in Hoorn en het proces dat nodig is om de samenwerking te realiseren.

EtuConsult schrijft de notitie enerzijds op basis van relevante documenten, waaronder het IKC-plan van de gemeente, en de strategische beleidsdocumenten van de drie organisaties. Aanvullend daarop vindt een interview plaats met iedere bestuurder. Tijdens een afsluitend gesprek met alle drie de bestuurders samen delen we onze bevindingen, conclusies en aanbevelingen.

Meer weten? Stel uw vraag!