Logo_gemeente_Alkmaar-1.jpg

Op weg naar een IKC in Alkmaar


Klant: Basisschool De Zes Wielen en SKOA

Basisschool De Zes Wielen (locatie Munnikenweg) en Stichting Kinderopvang Alkmaar (SKOA) willen samengaan als integraal kindcentrum (IKC). EtuConsult is gevraagd dit proces te begeleiden.

Basisschool De Zes Wielen en SKOA hebben afgelopen jaar gewerkt aan een visie en een plan van aanpak om hun samenwerking te intensiveren. EtuConsult helpt om de samenwerking handen en voeten te geven en op bestuurlijk én operationeel niveau te borgen. Daarbij maakt EtuConsult gebruik van een inmiddels beproefde en succesvolle aanpak. Per 1 augustus 2018 werken beide teams samen als één team, met één visie en één nieuwe naam en vanuit één frontoffice. Dat is het doel waaraan in de schooljaren 2016/2017 en 2017/2018 zal worden gewerkt.

Meer weten? Stel uw vraag!