olb_main_logo-1.png

Ontwikkeling integrale kindcentra op Bonaire


Klant: Openbaar Lichaam Bonaire

Meer ontwikkelkansen voor kinderen. Vanuit die ambitie werken scholen, kinderopvang en andere zgn. kindvoorzieningen op Bonaire samen. Om die samenwerking te versterken, is EtuConsult gevraagd om met vooral de scholen en schoolbestuurders in gesprek te gaan over de ambities, wensen en knelpunten. Uiteindelijk doel is de ontwikkeling van integrale kindcentra en het realiseren van een doorgaande lijn voor kinderen tot 12 jaar. Binnen de context van de Taskforce die werkt aan verdere versterking van de kinderrechten. Als vervolg op de Safetynetconferentie op Aruba, december 2015. En als voorbereiding op de Interlandelijke Opvoedconferentie in maart 2017.

Van maandag 31 oktober tot met vrijdag 4 november 2016 is Job van Velsen op Bonaire. Daar spreekt hij met nagenoeg alle scholen, schoolbesturen en enkele kinderopvangorganisaties. Doel is het informeren, inspireren en enthousiasmeren van partijen om (nog meer) samenwerking te zoeken. Met elkaar, met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en met voorschoolse en naschoolse voorzieningen op het eiland. Doel van de ‘scan’ is daarnaast het delen van kennis en het borgen van ontwikkelingen die al gaande zijn, bijvoorbeeld op het gebied van Safetynet en de brede school. Dit laatste thema is een van de speerpunten van de Interlandelijke Taskforce Kinderrechten.

De resultaten van de scan zullen worden samengevat in een rapportage. Daarnaast deelt Job zijn bevinding tijdens een werkbijeenkomst. Vervolgstap is dat er concrete vervolgstappen gezet worden richting samenwerking en richting kindcentra.

Meer weten? Stel uw vraag!