Gemeentelogo_Groningen-2.png

Beheer en exploitatie drie Vensterscholen in Groningen


Klant: Gemeente Groningen

De drie allereerste Vensterscholen te Groningen huisvesten naast de basisscholen ook veel andere functies. Een sporthal, zwembad, sociaal culturele accommodaties, advies- en informatiefuncties. Na zoveel jaar is een herijking op het gebied van beheer en exploitatie gewenst. De gemeente Groningen, dienst OCSW, vroeg EtuConsult met een advies te komen op het gebied van een efficiënte, breed gedragen vorm van beheer en exploitatie.
Wij hebben daartoe gesprekken gevoerd met alle gebruikers, deden onderzoek naar eerdere documenten en zijn op zoek gegaan naar pragmatische oplossingen. Juist hier zoeken we de eenvoud, ons rapport adviseert t.a.v. taken en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen. Resultaat is een logische, eenvoudige en efficiënte manier van gebruikersbeheer.

Stel uw vraag! Meer weten?