Gemeente_logo_Utrecht-4.png

St. Dominicusschool gaat voor toekomstbestendig IKC


Klant: Stichting Dominicus

De Stichting Dominicusschool in Utrecht is een populaire school met ruim 600 leerlingen. De school wil een duurzame samenwerking aangaan met een kinderopvangaanbieder. Doel is om samen te zorgen voor een evenwichtig dagprogramma, met aandacht voor passend onderwijs, doorgaande lijn én passende schooltijden. EtuConsult begeleidt dit traject.

Eerst worden de uitgangspunten voor de samenwerking geschetst, daarna start werving van een kinderopvangaanbieder. EtuConsult ondersteunt de partijen vervolgens om te komen tot een breed gedragen visiedocument én een intentieovereenkomst. Ook wordt gewerkt aan een voorstel voor de schooltijden 2017-2018, met draagvlak van alle betrokkenen.

Meer weten? Stel uw vraag!