Logo_gemeente_Oost_Gelre-2.jpg

Volgende stap voor IEKC Lichtenvoorde


Klant: SBO St. Ludgerus (Stichting LIMA))

Vervolgopdracht. Zie ook gerealiseerde projecten.

Lichtenvoorde krijgt een nieuw Integraal Educatief Kind Centrum (IEKC). Toekomstgericht en voor een grote, diverse groep leerlingen. Meerdere basisscholen, speciaal onderwijs, peuterspeelzaal, kinder- en buitenschoolse opvang werken hier straks samen. Een tweedaagse sessie heeft geleid tot een gedragen visiedocument, EtuConsult begeleidt de partijen ook bij het vervolg.

Samen met de IEKC-partners stelt EtuConsult de gewenste uitgangspunten voor het onderwijsconcept op. Daarvoor wordt onder meer een studiedag georganiseerd. Ook inventariseren we wensen en mogelijkheden rond toekomstige huisvesting; EtuConsult organiseert een inspirerende Expeditie IKC voor de regiegroep en enkele medewerkers en ouders.

EtuConsult begeleidt verder de MT-, regie- en stuurgroepoverleggen, ook worden werkgroepen met medewerkers opgestart. Bespreekpunten zijn bijvoorbeeld pedagogisch klimaat, onderwijskundig concept, doorgaande lijn en ouderpartnerschap. Een goed lopend proces, een document met opbrengsten en aanbevelingen en een breed draagvlak, bestuurlijk, op de werkvloer en bij ouders: dát zijn de gewenste resultaten van deze fase!

Meer weten? Stel uw vraag!