Gemeentelogo_Harlingen-1.png

Nieuwe fase IKC Prins Johan Friso Harlingen


Klant: IKC Prins Johan Friso

IKC Prins Johan Friso in Harlingen is volop in ontwikkeling. Afgelopen schooljaar werkten basisschool, voorschool, kinder- en buitenschoolse opvang al intensief samen. Werkgroepen gingen aan de slag met belangrijke IKC-thema’s, zoals doorgaande lijn en ouderbetrokkenheid. Ook zijn ontwikkelpunten geïnventariseerd. Het IKC is klaar voor een volgende stap, begeleid door EtuConsult.

Doel is om de acties van alle werkgroepen goed af te ronden, als stevig fundament voor het IKC. Het gaat onder meer om een helder beschreven visie en pedagogisch klimaat inclusief vertaling naar de werkvloer, een plan van aanpak ouderbetrokkenheid en doorgaande lijn én een communicatieplan. EtuConsult organiseert hiervoor drie bijeenkomsten met betrokkenen, waarbij aandacht is voor verbinding tussen de werkgroepen.
EtuConsult adviseert ook over het verbinden van binnen- en buitenschools leren en over de verdere ontwikkeling van de ‘IKC-cultuur’ bij Prins Johan Friso.

Meer weten? Stel uw vraag!