Gemeentelogo_IJsselstein-2.png

Samen bouwen aan brede school IJsselstein Touwlaan


Klant: Stichting Trinamiek, Stichting Robijn en Stichting Fluenta

Aan de Touwlaan in IJsselstein komt een nieuwe brede school. Drie scholen werken aan de realisatie van een gezamenlijke, toekomstbestendige visie; het doel is meer samenwerking en vooral meerwaarde voor de kinderen. De visie is de basis voor de nieuwe huisvesting, ook wordt een partner voor kinderopvang/peuterspeelzaal gezocht. EtuConsult en Nul25 begeleiden dit traject.
In gesprekken met bestuurders en leidinggevenden heeft EtuConsult samen met de partners de uitgangspunten en verwachtingen naar een kinderopvangpartner geformuleerd. De werving van een kinderopvang/peuterspeelzaalpartner heeft ons bij Stichting Kinderopvang IJsselstein ( SKIJ) gebracht. Met álle partners zijn we onlangs begonnen de eerder geformuleerde uitgangspunten te vertalen naar een visiedocument. Ook start de voorbereiding van het huisvestingstraject, waarbij Nul25 wordt betrokken. EtuConsult begeleidt het hele inhoudelijke proces, waaronder de werving van de kinderopvangpartner, de visieontwikkeling en natuurlijk de opstart van werkgroepen met medewerkers, die thema’s rond de brede school prioriteren en concretiseren.
Het traject leidt tot een formele intentieverklaring én een breed gedragen visiedocument. Vervolgstap is een passend programma van eisen voor de nieuwbouw.

Meer weten? Stel uw vraag!