Gemeentelogo_Vianen-2.png

Vianen op weg naar Brede Parkschool


Klant: De Voorhof van Stichting Fluenta, basisschool De Wegwijzer van Stichting Trinamiek en Stichting Kinderopvang Vianen

Vervolgopdracht. Zie ook gerealiseerde projecten.

In Vianen wordt enthousiast gewerkt aan de nieuwe Brede Parkschool. De eerste stappen zijn gezet, EtuConsult ondersteunt de twee basisscholen en kinderopvang ook bij het vervolgtraject. Ook Nul25 is betrokken, om de gezamenlijke visie goed te vertalen naar passende huisvesting.

De IKC-partners willen hun visiedocument concretiseren, intensiever samenwerken en stappen zetten in het bouwtraject. EtuConsult begeleidt het MT en de werkgroepen van medewerkers hierbij. Gezamenlijk worden thema’s als pedagogisch klimaat, doorgaande lijn, ouderbetrokkenheid, onderwijskundig concept en activiteitenaanbod uitgewerkt. EtuConsult coördineert onder meer de MT- en werkgroepbijeenkomsten, brengt creatieve werkvormen in, werkt acties uit en verzorgt nieuwsbrieven en een informatieavond.

Medewerkers, ouders en medezeggenschap worden nauw betrokken bij het vervolg. Samen met Nul25 en DAT Architecten vertaalt EtuConsult de visie naar passende huisvesting en een Definitief Ontwerp voor de brede school in Vianen.

Stel uw vraag! Meer weten?