Gemeente_logo_Utrecht-3.png

Onderzoek voortgang proeftuinen IKC Utrecht


Klant: Platform Utrechtse Onderwijsagenda

Platform Utrechtse Onderwijs Agenda (UOA) heeft een helder doel: het beste uit kinderen halen en ze een goede start bieden op de arbeidsmarkt. De komende jaren ligt de focus op een uitdagende, soepele schoolloopbaan voor elk kind. De ontwikkeling van IKC’s draagt hier aan bij. In Utrecht zijn al meerdere ‘IKC proeftuinen’. UOA wil nu weten hoe deze zich ontwikkelen en wat ze verder nodig hebben. EtuConsult adviseert UOA over een selectie van initiatieven en voert vervolgens het onderzoek uit.

EtuConsult helpt bij het opstellen van criteria, om een objectieve en kansrijke selectie van initiatieven te maken. Ook ondersteunt EtuConsult bij de feitelijke selectie van aangemelde proeftuinen. Tijdens het onderzoek kijkt EtuConsult hoe de betreffende proeftuinen werken aan de IKC-ontwikkeling, welke doelen, risico’s en kansen er zijn én welke ondersteuningsbehoefte er is.

Stel uw vraag! Meer weten?