Gemeente_logo_Utrecht-2.png

Nieuwe schooltijden Utrecht


Klant: De Dr. Bosschool en SterrenBSO De Boshut Utrecht

De Dr. Bosschool en SterrenBSO De Boshut in Utrecht beraden zich op andere schooltijden. Nu wordt nog veel gebruik gemaakt van tussenschoolse opvang. Er is behoefte aan verandering, waarbij het pedagogisch beleid en een doorgaande lijn centraal staan. EtuConsult is gevraagd de huidige situatie te verkennen en alle personeelsleden te betrekken, zodat een gedragen keuze voor schooltijden kan worden gemaakt.

EtuConsult heeft eerst gesprekken gehouden met alle medewerkers, om te toetsen hoe zij denken over andere tijden en over veranderingen in onderwijs en kinderopvang. Doel was ook om vertrouwen en draagvlak voor het traject te realiseren. Vervolgens is er een werkgroep opgericht met vertegenwoordigers van beide organisaties, Deze werkgroep draagt, samen met Etuconsult, voor een zorgvuldig traject in de keuze voor andere schooltijden.

Stel uw vraag! Meer weten?