Logo_gemeente_Nieuwkoop-1.jpg

Breed gedragen visie voor IKC’s Nieuwkoop


Klant: Gemeente Nieuwkoop

De komende tien jaar wil de gemeente Nieuwkoop vier integrale kindcentra (IKC) bouwen. Het startpunt is een heldere en breed gedragen visie op een IKC. EtuConsult is gevraagd om vóór de zomer van 2016 een visiedocument te ontwikkelen, op basis van gesprekken met alle relevante stakeholders.

De aanpak van EtuConsult bestaat uit verschillende stappen. Na een verdiepend gesprek met de gemeente wordt een lijst met stakeholders opgesteld. Aansluitend volgen gerichte gesprekken met bestuurders, schooldirecteuren en leidinggevenden van kinderopvang/peuterspeelzalen. Ook wordt een groepsgesprek georganiseerd met onder meer bibliotheek, CJG en organisaties voor sport, kunst en cultuur.
Op basis hiervan wordt ‘het IKC in Nieuwkoop’ geschetst, met onder meer aandacht voor doelen, kansen, risico’s en ondersteuningsbehoefte. Na toetsing bij alle gesprekspartners levert EtuConsult een breed gedragen visiedocument, inclusief aanbevelingen en conclusies. Een waardevolle basis om op verder te bouwen.

Stel uw vraag! Meer weten?