images-1.png

Muiden op weg naar IKC


Klant: Gemeente Gooise Meren

Gemeente Gooise Meren krijgt een nieuw integraal kindcentrum: IKC Muiden. De eerste stappen zijn al gezet: er ligt een visiedocument, de locatie is gekozen en de grondtransactie wordt nu voorbereid. EtuConsult en Nul25 hebben de betrokken partijen begeleid en krijgen ook een rol in het vervolgtraject.
Twee basisscholen, kinderopvang, peuterspeelzaal, tussenschoolse – en buitenschoolse opvang én de bibliotheek in Muiden vormen straks samen het IKC Muiden. EtuConsult heeft een plan van aanpak voor het vervolgtraject gemaakt en levert drie specialisten. Zij zorgen ervoor dat alle belangen goed worden vertegenwoordigd. Het gaat om een specialist voor de inhoudelijke onderdelen van het IKC, een adviseur voor het externe bouwtraject én een gebruikersbegeleider voor interne huisvestingszaken.
De komende periode werken alle betrokken partijen met elkaar aan de feitelijke organisatie én huisvesting van het IKC. Daarbij staat goede samenwerking op alle niveaus steeds centraal.

Stel uw vraag! Meer weten?