Logo_gemeente_Amsterdam-1.jpg

Onderzoek IKC-wensen Amsterdamse scholen


Klant: ASKO Amsterdam

De stichting ASKO voor primair katholiek/oecumenisch onderwijs in Amsterdam e.o. heeft een heldere ambitie: toekomstgericht onderwijs voor alle leerlingen van haar 32 scholen, waarbij verbinding en een breed aanbod centraal staan. De ontwikkeling van IKC’s past hier goed bij. EtuConsult inventariseert nu bij vier scholen de IKC-wensen en ondersteuningsbehoefte.

Het onderzoek begint met gerichte interviews op de scholen De Avonturijn, St. Catharinaschool, De Elisabeth Paulusschool en De IJsbreker. EtuConsult verzamelt tijdens deze gesprekken met de schoolleiding informatie over onder meer de uitgangssituatie, doelen, gewenste samenwerkingspartners en kansen. Op basis hiervan maakt EtuConsult praktische rapportages over de stand van zaken én geeft daarbij aanbevelingen.

De uitkomsten zijn inmiddels gepresenteerd aan bestuurders en alle geïnterviewden. De aanbevelingen, en alle ambities en enthousiasme zowel op de werkvloer als bij de bestuurders van ASKO hebben geleid tot concrete vervolgstappen, waarover we zeer binnenkort zullen berichten.

Stel uw vraag! Meer weten?