Logo_gemeente_Oost_Gelre-1.jpg

Samen bouwen aan IEKC-Lichtenvoorde


Klant: Gemeente Oost-Gelre

In Lichtenvoorde komt een nieuw Integraal Educatief Kind Centrum (IEKC). Een toegankelijke, toekomstgerichte school voor een brede groep leerlingen; van excellent tot die met een grote zorgvraag. De samenwerkende basisscholen, een peuterspeelzaal, speciaal onderwijs, kinderopvang en buitenschoolse opvang spelen hiermee in op passend onderwijs en de verwachte leerlingendaling. EtuConsult begeleidt het traject.
EtuConsult ondersteunt de samenwerkende partijen bij de realisatie van het IEKC in Lichtenvoorde. Dit begint met het concretiseren van de gezamenlijke ambitie en de voorbereiding van een tweedaagse sessie met alle betrokkenen. Ieders vragen, wensen en aandachtspunten komen daarbij aan de orde. Daarna worden een gedetailleerde visie, stappenplan en tijdsplanning uitgewerkt.
De bewezen effectieve route ‘Op weg naar een IKC’ van EtuConsult is de leidraad voor het traject. EtuConsult ondersteunt en inspireert alle betrokkenen om te groeien in hun nieuwe rol. Ook worden handige ideeën en instrumenten aangereikt voor soepele samenwerking en de invulling van het IEKC. Naar verwachting start de renovatie of nieuwbouw van het IEKC in januari 2018.

Stel uw vraag! Meer weten?