Gemeente_logo_Utrecht-1.png

Job van Velsen coacht Brede School Hart van Noord


Klant: Brede School Hart van Noord

De Brede School Hart van Noord in Kanaleneiland heeft Job van Velsen gevraagd te ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van de school. Daarbij gaat het met name om het aanscherpen van de organisatie en de visie van de school. Job zal een analyse maken van de huidige stand van zaken. Op basis daarvan adviseert hij welke stappen de school vervolgens kan gaan zetten.

De school heeft al veel gedaan om zichzelf beter te organiseren en een visie neer te zetten die als fundament voor de verdere ontwikkeling van de school kan dienen. Tegelijkertijd leven er nog veel vragen die raken aan de visie, doelen, organisatie en de manier van samenwerken. Job voert twee gesprekken met coördinator Monique Vrancken van Hart van Noord. Op deze manier is bijgedragen aan de verder ontwikkeling van de Brede School.

Stel uw vraag! Meer weten?