Gemeentelogo_Emmen-2.png

Op weg naar IKC ‘De Bron’ Nieuw-Amsterdam


Klant: Christelijke basisschool De Bron in Nieuw Amsterdam

Een breed, eigentijds IKC met een veelzijdig aanbod voor kinderen van 0 tot 14 jaar. Aantrekkelijk voor een grote en diverse groep ouders. Dát is de wens van christelijke basisschool De Bron in Nieuw-Amsterdam. EtuConsult is gevraagd een breed gedragen visiedocument te realiseren, als eerste stap op weg naar dit IKC.

De school heeft zelf ambities geformuleerd, die EtuConsult nu verdiept door gesprekken met bestuurder en kinderopvang. Daarbij is aandacht voor kaders, wensen, kansen en knelpunten. Doel is om vanuit een sterk fundament én draagvlak te bouwen aan het IKC. Verder spreekt EtuConsult met andere partners, wordt het plan van aanpak aangescherpt én de projectorganisatie ingericht. Samen met leidinggevenden worden onder meer ambitie, visie en verantwoordelijkheden vastgesteld.

EtuConsult ondersteunt ook bij de vertaalslag naar medewerkers. In werkgroepen gaan zij aan de slag met thema’s die samen worden geprioriteerd. Ook ouders worden betrokken. Uniek is de nulmeting die EtuConsult uitvoert voor alle medewerkers van het toekomstige IKC. Dit geeft zicht op de beginsituatie en latere ontwikkeling. Resultaat van alle stappen is een breed gedragen visiedocument voor IKC De Bron.

Stel uw vraag! Meer weten?