Gemeentelogo_Lelystad-3.png

Job van Velsen ondersteunt School in Verbinding


Klant: Stichting SchOOL in Lelystad

In Lelystad wordt enthousiast gewerkt aan School in Verbinding (SIV); een samenwerkingsverband tussen voorzieningen voor kinderen en jongeren, waarin scholen de spil vormen. Job van Velsen van EtuConsult deed onderzoek onder basisscholen, opvang en organisaties, werkte met Stichting School aan een werkplan én aan breed draagvlak. Nu ondersteunt hij de partijen om te komen tot daadwerkelijke uitvoering van SIV.

Samen met de projectleider coördineert Job de stuurgroepbijeenkomsten en zit deze voor. Ook organiseert hij een werkbijeenkomst over visie en scenario’s, regelt hij de startbijeenkomst voor leidinggevenden en is daarbij dagvoorzitter. Daarnaast ondersteunt Job de projectleider bij realisatie van het plan van aanpak. Doel is het vastleggen van een heldere route richting SIV, met draagvlak van alle betrokkenen.
School in verbinding. Hoe kunnen partners optimaal inhoud geven aan het toekomstige brede school beleid?

Dit traject heeft geleid tot een breed gedragen visie en ambitiedocument, waarin naast de visie en ambities ook de bestuurlijke kaders zijn weergegeven. De partners van de kinderopvang en het onderwijs kunnen hiermee praktisch aan de slag om daarmee stappen te zetten die leiden tot samenwerking, of verdieping van die samenwerking.

Stel uw vraag! Meer weten?