Gemeente_Logo_Harlingen-1.png

EtuConsult helpt Harlingen bij IKC-beleid


Klant: Gemeente Harlingen

De gemeente Harlingen wil kinderen steviger ondersteunen bij het opgroeien. Om deze ambitie waar te maken ontwikkeltde gemeente samen met de partners6 IKC’s. EtuConsult is gevraagd hierbij te ondersteunen.

Onderdeel van de beleidsnota ‘Gezond opgroeien, jeugd in Harlingen’ is een integrale aanpak van de ontwikkeling van 0 tot 13 jarigen in Kindcentra. Wij ondersteunen de gemeente bij de inhoudelijke kant van deze ontwikkeling. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het formuleren van een dragende visie en de samenstelling van het team. Ook houden we ons bezig met de beleidsmatige kant van de zaak. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om financiën, het bereik van voorschoolse voorzieningen en het inbedden van het gemeentelijke jeugdbeleid.

Voor het uitwerken van het beleid heeft de gemeente in de eerste plaats behoefte aan een goede onderbouwing. Onder andere met een kwantitatieve analyse helpen wij de gemeente om de juiste keuzes te maken. Ook brengt EtuConsult in kaart aan welke ondersteuning directeuren van IKC’s behoefte hebben.
Inmiddels hebben ook enkele IKC’s de ondersteuning van Etuconsult ingeroepen bij de verdere ontwikkeling binnen hun eigen organisatie. Het gaat daarbij o.a. om visieontwikkeling, het vormgeven van de doorgaande ontwikkelingslijn, de wijze van aansturen van het IKC, het verbeteren van de samenwerking binnen de organisatie.

Meer weten! Stel uw vraag?