Gemeentelogo_Aalten-2.png

Advisering stuurgroep IKC De Bosmark


Klant: IKC De Bosmark

IKC De Bosmark in Dinxperlo werkt vanuit een pedagogische visie aan een IKC voor kinderen van 0-12 jaar. Nog niet lang geleden was De Bosmark een brede school, waar Zonnekinderen Kinderopvang en Accent Scholengroep in een prachtig nieuw gebouw werkten aan hun samenwerking. Van het één kwam het ander, de samenwerking smaakte naar meer. EtuConsult is door Jan van der Horst, directeur van De Bosmark gevraagd te adviseren bij het verder vorm geven van hun IKC. We adviseren de stuurgroep, waarbij onze kennis en ervaring goed van pas komt. We dragen bij aan een planmatige aanpak met als doel de visie en ambitie van De Bosmark concreet te maken, samen met directie, alle medewerkers, MR, OC, kinderen en ouders.

IKC Bosmark is inmiddels voorzien van een stevig fundament en geldt landelijk als een goed voorbeeld van visie en samenwerking, zie ook een brief aan de Tweede Kamer. 
Er is volop kennis en ervaring voorhanden om de succesvolle route van dit IKC zelf, met stuurgroep en managementteam, een vervolg te geven.

Stel uw vraag! Meer weten?