Gemeentelogo_Haarlem-2.png

IKC ontwikkeling Zuid-Kennemerland


Klant: Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland/ Spaarnesant, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs

“Hoe kan de samenwerking, in de vorm van een IKC, leiden tot meer afstemming, meer dan de optelsom van de afzonderlijke partijen, zodat kinderen optimaal kunnen profiteren van alle kennis en ervaring die er bij de samenwerkende partners aanwezig is.”
Stichting Sint Bavo voor interconfessioneel onderwijs, (SBO De Satelliet), Spaarnesant, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs, (SBO Focus), De Aloysiusstichting (Antoniusschool) en OCK Het Spalier (Kenter Jeugdhulp) hebben de handen in één geslagen.
Als samenwerkende partners, met beide SBO locaties, Focus en De Satelliet, “Op weg naar een IKC”, zoals wij dat noemen. Vanzelfsprekend samen met overige partners, waaronder in ieder geval de relevante reguliere scholen voor basisonderwijs uit het samenwerkingsverband. EtuConsult heeft met de leidinggevenden en bestuurders gewerkt aan de gezamenlijke visie en een structuur neergelegd voor een succesvolle route richting IKC. Het is nu een kwestie van tijd, samen uitwerken, op een pad vooruit. Vanuit een stevig fundament.

Stel uw vraag! Meer weten?