Bloemendaal_gemeente_logo-1.png

IKC ontwikkeling Bos en Duinschool & Les Petits Kinderopvang in Bloemendaal


Klant: Salomo (SCPO) Zuid-Kennemerland

Het bestuur van Salomo (Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid Kennemerland) juicht de ontwikkeling van IKC van harte toe en heeft deze ontwikkeling opgenomen in hun strategisch beleidsplan.
EtuConsult is gevraagd te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de samenwerking tussen de onder het bestuur vallende basisschool Bos en Duinschool in Bloemendaal en Les Petits Kinderopvang te versterken.
“Is er een gezamenlijk pedagogisch fundament om de samenwerking verder vorm en inhoud te geven? Zo ja, hoe ziet die eruit? En welke ideeën zijn er t.a.v. samenwerking? Wat zijn de gezamenlijke ambities?” Het onderzoek dat door EtuConsult is uitgevoerd heeft geresulteerd in een rapportage waarin kansen en bedreigingen zijn weergegeven en waar adviezen ten aanzien van de samenwerking tussen de Bos en Duinschool en Les Petits Kinderopvang geformuleerd staan. Beide organisaties werken de komende periode in de praktijk hun samenwerking verder uit.

Stel uw vraag! Meer weten?