Gemeentelogo_Beuningen-1.png

IKC ontwikkeling Beuningen


Klant: Gemeente Beuningen

De gemeente Beuningen gaat met alle kindpartners in de gemeente op zoek naar een passende vorm en maatwerk van een IKC dat bij Beuningen en de Beuningse cultuur past.

Samen met EtuConsult wordt gewerkt aan:

  • Een convenant (samenwerkingsovereenkomst) waarbij partijen met elkaar onderschrijven om te komen tot een IKC.
  • Een uitwerkingsprogramma op hoofdlijnen en beschrijving van een Beunings IKC .
  • Een gezamenlijk geformuleerde pedagogische Beuningse visie en missie, inclusief indicatoren.
  • Een activiteitenoverzicht op basis van kansen en mogelijkheden.
  • Een passende Beuningse ikc-organisatievorm met inbreng van expertise en deskundigheid, maar waar wenselijk met behoud van organisatie en identiteit.
  • Mogelijke scenario’s voor accommodaties en overige faciliteiten waarbij voor een ieder synergievoordelen te behalen zijn.

Bovenstaande doelen zijn behaald, en tijdens een feestelijke bijeenkomst op 12 september 2016 hebben alle betrokken organisaties een intentieverklaring ondertekend. In deze intentieverklaring wordt aangegeven om alles in het werk te stellen de ambities beschreven in een visiedocument met alle scholen en kinderopvangorganisaties in de gemeente Beuningen te realiseren. Tijdens het vervolgtraject zal EtuConsult een coördinerende en ondersteunende rol blijven vervullen.

Stel uw vraag! Meer weten?