Gemeentelogo_Baarle_Nassau-1.png

Baarle Nassau vraagt expertise EtuConsult voor nieuwe IKC’s


Klant: Gemeente Baarle-Nassau

In gemeente Baarle Nassau zijn plannen voor twee IKC’s: Bremerpoort en Uilenpoort. Doel is om kinderopvang en basisonderwijs toekomstbestendig te maken, met oog voor diversiteit en kwaliteit. Ook de overgang tussen primair en voortgezet onderwijs is aandachtspunt. Betrokken besturen hebben een intentieverklaring ondertekend. EtuConsult ondersteunt hen bij het vervolg.

Voor de ontwikkelfase van de IKC’s maakte EtuConsult een plan van aanpak. Belangrijk onderdeel is de start van werkgroepen met medewerkers, die bezig gaan met de thema’s uit het visiedocument. EtuConsult ondersteunt de werkgroepen, coördineert MT- en stuurgroepoverleggen en zit deze voor. Ook worden excursies georganiseerd en een samenwerkingsovereenkomst voorbereid.

Bestuurders en leidinggevenden krijgen handige instrumenten en ideeën aangereikt. Ook is EtuConsult naar behoefte van de partijen steeds beschikbaar voor overleg, feedback en advies. De planning is ambitieus maar haalbaar: doel is dat de twee IKC’s vanaf schooljaar 2016/2017 starten. De in het vastgestelde plan van aanpak genoemde elementen van een integraal kindcentrum zijn uitgewerkt en startklaar, d.w.z. in basis gereed om mee aan de slag te gaan. De implementatie en verdere praktische uitwerking daarvan zal de daaropvolgende jaren plaatsvinden, de consolidatiefase. Mogelijk zal EtuConsult ook bij deze fase de ondersteuning en coördinatie verzorgen.

Stel uw vraag! Meer weten?