Gemeentelogo_Auba-1.png

Safety Net conferentie


Klant: Taskforce Kinderrechten, Ministerie van Binnenlandse Zaken

Om erop toe te zien dat de kinderrechten in Caribisch Nederland en de BES eilanden worden nageleefd en waar mogelijk verbeterd, hebben meerdere ministeries en alle (ei)landen, Saba, Statia, St. Maarten, Curaçao, Bonaire en Aruba, zich verenigd in de Taskforce Kinderrechten. In opdracht van deze Taskforce organiseren wij samen met alle betrokken (ei)landen een zgn. Safety Net conferentie. Deze conferentie vond plaats op 2 en 3 december 2015. op Aruba. Gedurende twee dagen zullen de resultaten van de Taskforce gedeeld worden, worden aansprekende voorbeelden uit de regio gepresenteerd en meerdere thema’s inhoudelijk uitgewerkt met als doel om in ieders praktijk tot constructieve vervolgstappen te komen. Voor een verslag zie LinkedIn.

Stel uw vraag! Meer weten?