Gemeentelogo_Lelystad-2.png

School in verbinding. Hoe kunnen partners optimaal inhoud geven aan het toekomstige brede school beleid?


Klant: Stichting SchOOl, mede namens de partners, SCPO, NOOR en Maharishi onderwijs, SKL, Kubus, Sportbedrijf Lelystad Exploitatie BV en de bibliotheek.

EtuConsult doet in opdracht van Stichting SchOOl een uitgebreid onderzoek naar de stand van zaken én naar de ambities van de onder alle betrokken Lelystadse schoolbesturen vallende scholen, kinderopvangorganisatie en samenwerkingspartners. Samen kom je verder, hoe kan de ontwikkeling van kinderen op de scholen en bij de kinderopvang door samenwerking met overige instellingen en organisaties versterkt en verrijkt worden.

Vandaar de titel School in Verbinding. Dit onderzoek, waarvoor EtuConsult ook onderzoeksbureau Regioplan heeft ingeschakeld, leidt o.a. tot een onderzoeksrapportage met inventariserende conclusies en aanbevelingen. Samen met partners worden vervolgens ambities en vervolgstappen besproken en komen we tot een plan van aanpak over verbinding, doorgaande lijn en samenwerking. Dit onderzoek is afgerond, de resultaten zijn besproken met het veld, onze aanbevelingen hebben geleid tot vervolgstappen, d.w.z. een praktische handreiking waarmee de partners in het veld in eigen tempo en met eigen ambities verdere stappen kunnen zetten richting zaken als een doorgaande lijn, formalisering van samenwerking, vraaggericht naschools aanbod enz.

Stel uw vraag! Meer weten?