Logo_Hilversum-1.png

EtuConsult helpt bij realisatie IKC Villa Vrolik in Hilversum


Klant: Bink Kinderopvang, BSO Einstein en Stip Hilversum, locatie Lorentzschool.

Bink Kinderopvang, BSO Einstein en Stip Hilversum willen vanaf schooljaar 2016/2017 samenwerken in een nieuw IKC. De eerste stappen zijn gezet, EtuConsult ondersteunt dit jaar bij de verdere voorbereidingen. Het gaat vooral om concretisering van visie en uitgangspunten, coachen van betrokkenen én borging van een soepel proces met draagvlak.

Nu de eerste ontwikkelfase is afgerond, zijn Job van Velsen en Alice Jansen van EtuConsult ook in 2016 nauw betrokken bij de realisatie van het IKC. Job neemt deel aan MT en Stuurgroep, waarbij voortgang en resultaten van alle werkgroepen centraal staan. Ook ontwikkelt hij een juridische samenwerkingsovereenkomst. Alice is voorzitter en coördinator van de werkgroep Doorgaande lijn.
Via een ‘strippenkaart’ zijn beiden het hele jaar flexibel inzetbaar voor coaching, advies en feedback. De drie samenwerkingspartners kunnen naar behoefte een beroep doen op de kennis, instrumenten en praktijkervaring van EtuConsult. Ook worden excursies op maat georganiseerd.

Stel uw vraag! Meer weten?