Gemeentelogo_Schagen-2.png

Andere Tijden voor Surplus


Klant: Stichting Surplus, Schagen

Bij het invoeren van andere schooltijden komt heel wat kijken. EtuConsult hielp de 32 scholen van Surplus in Noord-Holland om deze verandering in goede banen te leiden. Zowel bestuurlijk als uitvoerend.

Het vijf-gelijke-dagen-model met 940 lesuren per jaar. Dat is de ambitie van Surplus. Die verandering sluit aan bij de visie van de scholengroep, biedt bedrijfsmatige voordelen én maakt de organisatie van de tussenschoolse opvang beter mogelijk. Surplus vroeg EtuConsult hen te ondersteunen bij de invoering.

Een model met andere schooltijden heeft allerlei praktische, inhoudelijke, financiële en organisatorische consequenties. Daarover bieden we alle directeuren informatie en we helpen hen bij het maken van keuzes. Ook hebben we informatiebijeenkomsten voor schoolteams, voor MR-en en voor ouders georganiseerd. Daarnaast brachten we scholen met elkaar in contact zodat ze van elkaar kunnen leren en samen kunnen optrekken. Aan het begin van het traject hebben we een projectplan gemaakt. Ook is een projectgroep samengesteld die scholen op maat kan begeleiden. Dit plan is nu werkelijkheid geworden, de scholen van Surplus hebben bewuste keuzes gemaakt t.a.v. hun schooltijden, en hebben daarmee een passend antwoord gegeven op de vragen van ouders, bestuurders, professionals, passend bij de maatschappelijke ontwikkelingen.
Aan het einde van het traject heeft elke school inmiddels zijn keuze gemaakt. Voor de daadwerkelijke invoering van andere tijden is een invoeringsplan gemaakt. Daarbij kunnen scholen, afhankelijk van de situatie, andere tijden direct of geleidelijk invoeren.

Stel uw vraag! Meer weten?