Logo_Fonds_Cultuur_participatie-1.png

Job van Velsen evalueert 'Cultuureducatie met kwaliteit'


Klant: Fonds voor Cultuurparticipatie

In 2013 zijn 54 culturele instellingen gestart om samen met basisscholen te werken aan goed cultuuronderwijs. Daarvoor kregen ze een vierjarige subsidie van het ministerie van OCW. Inmiddels is het 2015 en tijd voor een evaluatie. Een tussentijdse evaluatiecommissie bekijkt de voortgang die is geboekt.
Als onderdeel van het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit voert het Fonds voor Cultuurparticipatie de subsidieregeling uit. Doel is het versterken van de verbinding tussen cultuureducatie op school en culturele instellingen. Het verhogen van de kwaliteit van de professionals. En het komen tot een doorgaande lijn en het borgen hiervan.
Job van Velsen is gevraagd om deel uit te maken van de tussentijdse evaluatiecommissie. Vanwege zijn brede onderwijservaring en kennis op het gebied van samenwerking en verbinding. En natuurlijk vanwege zijn affiniteit met het onderwerp. De commissie bestaat verder uit Martin Berendse, directeur Openbare Bibliotheek Amsterdam; Thea Meijer, voorzitter college van Bestuur SPO Utrecht; Gudrun Beckman, programmamanager Hanzehogeschool Groningen; Henk Beerten, dagvoorzitter, debat- en discussieleiding HB Presentatie en Sonaida Euson, secretaris tussentijdse Evaluatiecommissie CMK. De commissie zal met de deelnemende organisaties spreken en de tussentijdse evaluaties beoordelen. Op basis daarvan komt zij met een aantal aanbevelingen. Voor de Minister, scholen en culturele instellingen. Op 15 april j.l. heeft de commissie haar tussentijdse rapportage, Cultuur als basis, overhandigt aan het FCP en OCW. Zie link voor de rapportage.

Meer weten? Stel uw vraag!