waterland-1.png

Samen in Scholeneiland


Klant: Gemeente Waterland, Monnickendam

Scholeneiland. Dat is de werktitel van een brede school die in Monnickendam gaat komen. Samen met alle gebruikers en betrokkenen toetst EtuConsult de haalbaarheid van een gemeenschappelijke visie op samenwerking.
In Scholeneiland gaan scholen, een kinderopvangorganisatie, buurtvoorziening, bibliotheek en CJG samen onder één dak. In een nieuw gebouw. De gemeente Waterland heeft EtuConsult gevraagd nog eens kritisch te kijken naar de brede schoolvisie die de scholen hebben geformuleerd. Doel is uiteindelijk om tot een gemeenschappelijke visie op samenwerking te komen die breed gedragen wordt door alle partners. Om bouwstenen voor het visiedocument te verzamelen, zijn we in gesprek gegaan met alle gebruikers en overige betrokkenen, zowel op bestuurlijk als op uitvoerend niveau. Daarnaast hebben we al geschreven documenten, zoals de huisvestingsscenario’s, bestudeerd.
Afgelopen februari hebben we onze bevindingen en conclusies gepresenteerd aan alle partners. Aan de hand van hiervan heeft het college doorgepakt en het proces weer goed op de rails gezet. Door de oplevering van Brede School Scholeneiland kan de gemeente Waterland voorzien in geschikte huisvesting voor alle kinderen van Monnickendam!

Op 14 april is er in Dichtbij.nl een artikel geplaatst over de basisscholen in Monnickendam.

Meer weten? Stel ons een vraag!