Logo_Statia-1.png

Vitale verbindingen op St. Eustatius


Klant: Openbaar Lichaam, St. Eustatius

Ook zo’n 7.000 kilometer verderop, op St. Eustatius, ziet men de ketensamenwerking tussen maatschappelijke organisaties, onderwijs en zorginstellingen als een kansrijke ontwikkeling. EtuConsult organiseert een werkbijeenkomst op dit Caribische eiland. Doel: vitale verbindingen leggen tussen onderwijs, opvang en maatschappij.
Bruggen slaan tussen onderwijs, opvang en maatschappelijke organisaties. Dat is goed voor de ontwikkeling van kinderen, de betrokkenheid van ouders, maar ook voor medewerkers, die pedagogisch en didactisch worden uitgedaagd. Maar hoe leg je de juiste verbindingen tussen partners? Welke vragen en wensen leven er bij scholen? Welke kansen zijn er en welke valkuilen moeten we vermijden? Om op die vragen antwoorden te vinden, organiseert EtuConsult een werkbijeenkomst en spreekt daaraan voorafgaand met instellingen, organisaties, ouders en scholen. Dit doen we in opdracht van de dienst Zorg en Welzijn van het Openbaar Lichaam van St. Eustatius en in samenspraak met diverse ministeries die betrokken zijn bij het jeugdbeleid in deze Nederlandse, maar Engelstalige gemeente. De opdracht heeft geresulteerd in een druk bezochte werkbijeenkomst op de laatste dag van ons verblijf. Tijdens deze bijeenkomst is een praktische brug geslagen tussen de huidige, en gewenste situatie tav samenwerking en safetynet. We hebben gedurende ons verblijf alle belangrijke stakeholders gesproken, zowel operationeel als bestuurlijk. Onze aanbevelingen en waarnemingen zijn beschreven in een rapportage die zowel bij het Openbaar Lichaam van St. Eustatius als bij de Taskforce CN ter bespreking ligt.

Meer weten? Stel ons een vraag!