bussum-2.png

Van Emmaschool naar IKC


Klant: Talent Primair en Stichting Kinderopvang Bussum, Naarden, Muiden, Muiderberg

In opdracht van Talent Primair en Stichting Kinderopvang Bussum, Naarden, Muiden Muiderberg werken wij in het hart van Bussum. In de wijk ’t Spieghel, komt een IKC. In het gebouw van de Emmaschool dat daarvoor wordt gerenoveerd en aangepast.
EtuConsult beschrijft samen met de partners de visie op samenwerking die het fundament is voor het IKC.
Stichting Kinderopvang Bussum, Naarden, Muiden, Muiderberg (SKBNM) en Talent Primair gaan samenwerken in een Integraal Kindcentrum (IKC). Zo ontstaat een gezamenlijk aanbod van onderwijs en opvang onder één dak. Daarmee worden kinderen beter toegerust voor een samenleving die voortdurend verandert. EtuConsult maakt een document waarin de gedeelde visie op leren en ontwikkelen staat beschreven. Ook helpen we de partners om de samenwerking bestuurlijk te borgen en werken we de visie samen met medewerkers uit.

De visie en ambities zijn in gezamenlijkheid geformuleerd. De teams staan in de startblokken om uitwerking te gaan geven aan deze visie en het IKC vorm te gaan geven. Het wachten is nu op een uitspraak van de Raad van State over de verbouw van de beoogde huisvesting. Na de uitspraak zal er verder worden ontwikkeld, passend binnen de kaders van de uitspraak.

Meer weten? Stel ons een vraag!