Gemeentelogo_IJsselstein-1.png

IJsselstein - IKC WIJ


Klant: Basisscholen De Paulus en De Overkant van Stichting Trinamiek, Stichting Pulse en Stichting BSO IJsselstein

In de Duitslandstraat in IJsselstein zal een prachtige nieuwe school herrijzen. Begonnen we het proces richting brede school, langzaamaan gaan we richting een IKC, IKC Wij!
EtuConsult is door de partners gevraagd te helpen bij het uitwerken en concretiseren van het eerder opgestelde visiedocument. Dit doen we door aan de slag te gaan met bestuurders en leidinggevenden en door alle meest betrokkenen deelgenoot van het proces te maken. Zo organiseren we een avond waarbij alle medewerkers hun visie op de brede school en het visiedocument kunnen geven, een ouderavond en hebben we afstemming met OR/MR/OC. Ook begeleiden we de organisaties binnen het bouwtraject. We creëren duidelijkheid over het bouwheerschap. Samen met de leidinggevenden werken we aan een Programma van Eisen (zowel ruimtelijk, functioneel als technisch) en heldere beheerafspraken. Dit doen we aan de hand van een aantal inspirerende sessies. Het Programma van Eisen, dat een vertaling is geworden van de visie, heeft geleid tot een bijzonder en uitdagend ontwerp. Dit jaar gaan werkgroepen, samengesteld uit medewerkers van alle samenwerkende organisaties, inhoudelijke onderdelen uitwerken om zo, in de zomer van 2018, met een geheel eigentijds concept van start te gaan in een fonkelnieuw gebouw.

Stel uw vraag! Meer weten?