Gemeentelogo_Westervoort-2.png

Een IKC op maat in Westervoort, De Hoge Hoeve


Klant: SCO Rā€™IJssel

Basisschool De Tuimelaar en De Brug Uitterweert in Westervoort worden per 1 augustus 2015 één school, De Hoge Hoeve. Parallel hieraan is door het schoolbestuur SCO R’IJssel, beide scholen en de partners voor peuterspeelzaalwerk en kinderopvang de ambitie geformuleerd om een IKC te realiseren. EtuConsult begeleidt dit traject dat leidt tot één gezamenlijke visie en ambitie en een heldere organisatiestructuur. Het resultaat is dat alle betrokkenen (bestuur, kinderen, ouders, team en partners) er klaar voor zijn om te starten met IKC De Hoge Hoeve. Inmiddels hebben de partners besloten ook daadwerkelijk verder te bouwen, letterlijk en figuurlijk. Zonnekinderen kinderopvang, Mikado peuterspeelzaalwerk, Zozijn, stichting voor in ontwikkeling bedreigde kinderen en SCO R'IJssel hebben een intentieovereenkomst getekend. Alle medewerkers werken nu vanuit hun gezamenlijke visie aan de vormgeving van hun IKC. Een pracht voorbeeld van wat er al allemaal kan! Het IKC is op 28 januari 2016 officieel geopend en wordt nu al landelijk gezien als een aansprekend voorbeeld. (Zie ook het artikel 'IKC De Hoge Hoeve, Een gezamenlijke ontdekkingsreis' in Management Kinderopvang, mei 2016.)

Stel uw vraag! Meer weten?